Çalışan Deneyimini
Tasarlamak?

Pazarlama ve Satış Uzmanları yıllarca ve hala müşteri deneyimlerini inceledi, hala ölçüyor, yeniden biçiyor :) Müşteri deneyimleri analizlerine göre ürünler, uygulamalar tasarladık. Sadık ve mutlu müşteriler yaratmak adına yaşam şekillerimize göre ürün veya hizmet şekilleri geliştirdik. İnsan Kaynakları Uzmanları da artık çalışan deneyimlerine göre uygulamalar, sistemler geliştirmek için daha fazla çaba harcamalı. İK; işleri, süreçleri, prosedürler yazıp çalışanları yönlendirerek hala işlerini yürütüyor. Çalışan deneyimi tasarlamak ise çalışanın neler yaşayacağını öngörüp süreçleri ona göre tasarlayabilmek aslında. Uzun uzun slaytlarla sınıf eğitimi yapmakta ısrar etmek yerine yeni öğrenme/öğretme metotları uygulamak gibi...Yetenekleri kazanmak ve elde tutmak için de İK artık bu konuya biraz kafa yormalı sanki ??

*Tülin Çalhan – LinkedIn Makaleler Eylül 2016

Blog